Adeziv pentru lemn sticlă metal marmură ceramică aluminiu cauciuc plastic pvc adeziv bicomponent poliuretanic cianoacrilic adeziv ureic adezivi poliuretanici

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA ȘI COOKIE-URILE

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (UE) 2016/679
(RGPD-Regulamentul general pentru protecția datelor cu caracter personal)

1. CINE SUNTEM? Societatea noastră este COLLANTI CONCORDE S.R.L. – Societate cu asociat unic, condusă și coordonată de Quadragono S.r.l. și, în calitate de Operator de date cu caracter personale, răspundem pentru modul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate și protejate.

2. ÎN CE SCOPURI UTILIZĂM DATELE DVS. Printre altele, vom folosi datele dvs. pentru a vă răspunde la întrebări, precum și pentru a evalua cererea dvs. de angajare în procesul de selecție a personalului nostru.

3. DE CE UTILIZĂM DATELE DVS. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal constă, în unele cazuri, în îndeplinirea obligațiilor legale sau contractuale. Trebuie să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru executarea corectă a contractului încheiat cu dvs. atunci când achiziționați unul dintre produsele noastre sau când folosiți unul dintre serviciile noastre. Alte temeiuri legale ale prelucrării sunt, de exemplu, interesul nostru de a răspunde la întrebările dvs.

4. CU CINE ÎMPĂRTĂȘIM DATELE DVS? Vom împărtăși datele dvs. cu furnizorii de servicii care ne ajută sau ne asistă în urmărirea scopurilor menționate anterior, cum ar fi colaboratorii externi cu care am încheiat un acord specific și care se pot afla pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii Europene, dar, în orice caz, în conformitate cu reglementările privind confidențialitatea.

5. DREPTURILE DVS. Aveți dreptul de a accesa, a rectifica și a șterge datele dvs. cu caracter personal și de a depune o plângere la Autoritatea de Garatarea a Protecției Datelor în orice moment. Aveți și alte drepturi, cum ar fi, de exemplu, dreptul de a vă opune folosirii datelor dvs. de către noi sau dreptul la portabilitate, așa cum vom explica în detaliu mai jos.

Vă rugăm să consultați nota noastră de informare despre confidențialitate și cookie-uri de mai jos pentru a înțelege în detaliu modul în care folosim datele dvs. cu caracter personal și drepturile dvs. cu privire la datele dvs. cu caracter personal. În această notă de informare cu privire la confidențialitate și cookie-uri veți găsi toate informațiile relevante care se referă la folosirea de către noi a datelor cu caracter personal ale clienților noștri, indiferent de canalul sau mijlocul (online sau personal) folosit pentru a interacționa cu noi.

1. CINE ESTE OPERATORUL CARE PRELUCREAZĂ DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Operatorul care prelucrează datele dvs. cu caracter personal este:
COLLANTI CONCORDE S.R.L. – Societate cu asociat unic, condusă și coordonată de Quadragono S.r.l., cu sediul social în Vittorio Veneto, Via Schiaparelli, nr. 12 Z.I., capital social 500.000,00 Euro v.i., cod fiscal și număr de înregistrare în Registrul Comerțului Treviso 034350050269, prin reprezentantul său legal pro tempore

2. DE CE PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

În funcție de serviciile pe care intenționați să le utilizați la fiecare conectare vom prelucra, așa cum s-a indicat mai sus, un anumit tip de date. În general și în mod principal ne vom ocupa exclusiv de:
a) datele dvs. de identificare (de ex. numele, prenumele, limba și țara din care interacționați cu noi, informațiile de contact etc.);
b) informații cu caracter comercial (de ex. dacă sunteți abonat la newsletter-ul nostru);
c) date referitoare la conexiune, geolocalizare și navigare (dacă, de exemplu, interacționați cu noi folosind telefonul dvs. mobil);
Rețineți că, atunci când vă cerem să ne furnizați datele dvs. cu caracter personal pentru a vă permite să utilizați unele dintre serviciile noastre, unele câmpuri vor fi marcate ca fiind obligatorii, deoarece sunt date de care avem nevoie pentru furnizarea serviciului pe care l-ați solicitat, prin urmare datele sunt necesare pentru îndeplinirea exactă de către noi a obligațiilor care decurg din contractul cu dvs. sau necesare pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg pentru noi din dispozițiile legale sau de reglementare aplicabile. Nefurnizarea acestor date ar putea împiedica accesul la aceste servicii.
În funcție de serviciile, produsele sau funcțiile pe care le solicitați, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în scopurile indicate în continuare.

SCOPUL PRELUCRĂRIIDESCRIERE
1. Rezolvarea solicitărilor dvs. cu privire la produsele noastre sau prin canalele de asistență clienți.Prelucrăm doar datele strict necesare pentru gestionarea sau rezolvarea cererii dvs.
2. În scopuri de marketingAcest scop implică prelucrarea datelor dvs. așa cum este ilustrat în continuare:

 • dacă vă abonați la Newsletter-ul nostru și acordați consimțământul în scopuri de marketing, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a gestiona abonamentul dvs. la newsletter și pentru a vă trimite informații personalizate despre produsele sau serviciile noastre prin diferite mijloace de comunicare (de ex. e-mail sau SMS).
  • Vă puteți dezabona de la Newsletter în orice moment și în mod gratuit în secțiunea „Newsletter” a site-ului web, precum și urmând instrucțiunile incluse în toate comunicările.
 • Pentru acțiuni promoționale (de ex. pentru a vă trimite reduceri speciale).
3. Analiza modului de folosire și a calității pentru îmbunătățirea serviciilor noastreDacă accesați site-ul nostru web, vă informăm că datele dvs. de navigare vor fi prelucrate în scopuri analitice și statistice, respectiv pentru a înțelege modul în care utilizatorii interacționează cu site-ul nostru web și pentru a ne permite să îl îmbunătățim.

3. CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS?

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal depinde și de scopul prelucrării, așa cum este ilustrat în tabelul de mai jos:

SCOPUL PRELUCRĂRIITEMEI JURIDIC
1. Rezolvarea solicitărilor comerciale și furnizarea asistenței pentru clienți Considerăm că avem un interes legitim în rezolvarea solicitărilor sau cererilor dvs. de consultanță prin diferitele mijloace de contact disponibile. Considerăm că prelucrarea acestor date este și în avantajul dvs., deoarece ne permite să vă oferim asistență în mod adecvat și să vă răspundem la întrebări în mod adecvat.
Dacă ne contactați, în special pentru probleme referitoare la produsul achiziționat, prelucrarea este necesară în scopul executării contractului de vânzare. În cazul în care solicitarea dvs. este legată de exercitarea drepturilor indicate mai jos sau de contestații legate de produsele noastre, temeiul juridic al prelucrării derivă din respectarea obligațiilor care ne sunt impuse de legea aplicabilă. În cazul în care solicitarea dvs. vizează cereri comerciale, temeiul juridic al prelucrării este consimţământ pe care îl furnizați atunci când completați formularul de pe site-ul nostru web.
2. Marketing Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. în scopuri de marketing este consimţământul pe care îl acordați, de exemplu atunci când acceptați primirea informațiilor comerciale sau când acordați consimțământul dvs. pentru a participa la activități promoționale.
Dacă ne acordați consimțământul pentru activități de marketing, vă putem trimite comunicări promoționale personalizate.
3. Analiza modului de folosire și a calitățiiPe baza consimțământului dvs. vom putea analiza modul de folosire a site-ului web și gradul de satisfacție al utilizatorului. Această prelucrare este și în avantajul dvs., deoarece are drept scop îmbunătățirea experienței utilizatorului și furnizarea unui serviciu cu calitate mai ridicată.

4. CÂT TIMP VOM PĂSTRA DATELE DVS

Perioada de păstrare a datelor dvs. depinde de scopul prelucrării acestora, după cum este indicat în continuare:

SCOPUL PRELUCRĂRIIPERIOADA DE PĂSTRARE
1. Asistență clienți Datele dvs. sunt prelucrate pe durata de timp necesară rezolvării cererii dvs.
2. Marketing Datele dvs. sunt prelucrate până când solicitați rezilierea sau dezabonarea de la newsletter.
3. Analiza modului de folosire și a calitățiiDatele dvs. sunt prelucrate din când în când, în timpul unei anumite acțiuni sau a unui sondaj de calitate sau atât timp cât datele dvs. de navigare sunt anonimizate.

5. ÎMPĂRTĂȘIM DATELE DVS. CU TERȚI?

Pentru a atinge scopurile stabilite prin această politică privind confidențialitatea și cookie-urile trebuie să permitem accesul la datele dvs. cu caracter personal terților care ne asistă în furnizarea serviciilor pe care vi le oferim, și anume:

 • a) Instituții financiare.
 • b) Furnizori de servicii tehnologice.
 • c) Furnizori și colaboratori ai serviciilor de logistică, transport și livrare.
 • d) Furnizorii de servicii referitoare la asistența clienți.

Din motive de eficiență a serviciilor, unii dintre furnizorii menționați anterior operează în afara Spațiului Economic European, în țări care nu oferă un nivel de protecție a datelor comparabil cu cel al Uniunii Europene. În astfel de cazuri datele dvs. sunt oricum transferate, cu garanții adecvate și asigurând întotdeauna securitatea acestora.
Datele dvs. personale vor putea fi, de asemenea, accesate de personalu nostru autorizat pentru prelucrare; această autorizație se eliberează pe baza necesității efective de a accesa datele pentru îndeplinirea funcțiilor sale.

6. CARE SUNT DREPTURILE DVS. CU PRIVIRE LA DATELE PE CARE NI LE FURNIZAȚI

Ne angajăm să păstrăm confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal și să garantăm exercitarea drepturilor dumneavoastră. Vă puteți exercita drepturile în mod gratuit, trimițându-ne un e-mail la info@collanticoncorde.it, în care trebuie să indicați pur și simplu motivul cererii dvs. și dreptul pe care intenționați să-l exercitați. Dacă este necesar pentru identificarea dvs., vă putem cere să ne furnizați o copie a unui act care să certifice identitatea dvs.
Indiferent de scopul sau temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele dvs., aveți următoarele drepturi:

 • a) să solicitați accesul la datele dvs. cu caracter personal aflate în posesia noastră, precum și să rectificați, să anulați, să limitați, să vă opuneți prelucrării acestora, dacă se efectuează automat pe baza consimțământului sau pentru executarea contractului;
 • b) să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în orice moment, fără a aduce atingere legalității prelucrării pe baza consimțământului acordat anterior retragerii;
 • c) să depuneți o reclamație la Autoritatea de garantare a prelucrării datelor cu caracter personal.

7. MODIFICAREA NOTEI DE INFORMARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA ȘI COOKIE-URILE

Când este considerat indicat, vom putea modifica informațiile conținute în această notă de informare privind confidențialitatea și cookie-urile. În acest caz, vă vom informa prin diferite metode; prin intermediul site-ului web sau prin trimiterea unui e-mail, dacă modificarea afectează în mod semnificativ confidențialitatea, astfel încât să puteți consulta modificările, să le evaluați și, dacă este necesar, să vă opuneți sau să renunțați la orice servicii sau funcții. În orice caz, vă recomandăm să citiți din când în când această notă de informare privind confidențialitatea și cookie-urile pentru a verifica eventualele modificări minore sau îmbunătățiri, deoarece aceste informații sunt întotdeauna disponibile pe site-ul nostru web.

8. INFORMAȚII DESPRE COOKIE-URI

Site-ul nu obține intenționat niciun fel de date cu caracter personale ale utilizatorului.
Nu sunt folosite cookie-uri pentru a transmite informații cu caracter personal și nici nu sunt utilizate sisteme pentru urmărirea și identificarea utilizatorilor.
Folosirea așa numitelor cookie-uri este strict limitată la transmiterea identificatorilor de sesiune (respectiv numere aleatorii generate de server), necesare pentru a permite folosirea sigură și eficientă a site-ului și utilizate în scopuri statistice pentru a identifica vizitatorii site-ului.
Cookie-ul poate fi șters de către navigator folosind funcțiile programului său de navigare.

Consultați informațiile suplimentare despre cookie-uri.